Tutkiva ja luova yhteisöllinen työskentely 3op

Koulutuksessa:

      Tutustutaan monilukutaitoon sekä ilmiöpohjaisen oppimisen käsitteeseen ja siihen miten näitä voidaan opetuksessa edistää.

Tehdään yhteistyötä ja verkostoidutaan kirjaston henkilöstön kanssa.

Tutustutaan informaatiolukutaitoon ja Guided Inquiry menetelmään eli ohjattuun tutkimiseen tiedonhankinnan ohjauksessa.

Opitaan hyödyntämään digitaalista tarinankerrontaa opetuksessa.

Löydetään uusia tutkivia ja luovia tapoja työskennellä oppilaiden kanssa.

Koulutuksessa opittua kokeillaan ja sovelletaan omassa työssä toteuttamalla ilmiöpohjaisen opetuksen kokeilu hyödyntäen Guided inquiry menetelmää ja digitaalista tarinankerrontaa. 

Lähipäivät Joensuussa 8.2.2016 klo 9-15.30, 23.2. klo 12-15.30, 17.3. klo 12-15.30 ja 30.3. klo 12-15.30.

Kohderyhmä
Perusopetuksen ja lukion opettajat, opetuksen tukihenkilöstö ja kirjaston henkilöstö. Myös varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstö soveltuvin osin. 

Kouluttajat: FM Anu OjarantaKM Maj-Britt Kentz ja FM Anne Karhapää.

Ilmoittautuminen 22.1.2016 mennessä https://elomake.uef.fi/lomakkeet/11848/lomake.html.

Hinta, osallistujamäärä
Hanketta rahoittaa Opetushallitus, koulutukset ovat osallistujille maksuttomia. Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lue lisää Guided inquiry -menetelmästä Anun blogista


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti