Vuorovaikutus ja verkostoituminen - koulusta oppiva verkosto 3 op


Koulutuksessa:

Tutustutaan oppimisen digitaalisiin välineisiin ja kehitetään opettajien tiedon- ja medianhallintataitoja.
Opitaan hyödyntämään sosiaalisen median palveluja opetuksessa, koulun toiminnassa ja verkostoitumisessa.
Opitaan verkostoitumisen taitoja ja yhteisöllisiä työtapoja: koulun yhteistyö eri toimijoiden kanssa (mm. työelämä, kirjastot), yhteistyö vanhempien kanssa, informaali oppiminen vapaa-ajan verkostoissa. Tunnistetaan ja hyödynnetään uusia omaa työtä tukevia verkostoja.

Kohderyhmä
Perusopetuksen ja lukioiden henkilöstö sekä kirjaston henkilöstö soveltuvin osin.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Hinta, osallistujamäärä


Hanketta rahoittaa Opetushallitus, koulutukset ovat osallistujille maksuttomia. Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti